Novinky

Změny právních předpisů od 1. 1. 2012

02.01.2012 13:46
Nejdůležitější změny zákonů od 1. 1. 2012   Daň z přidané hodnoty od 1. ledna 2012 Snížená sazba DPH se zvyšuje z 10 % na 14 %. Základní sazba DPH zůstává ve výši 20 %.     Režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví Od 1. 1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu...

Náhrady za používání silničních motorových vozidel

02.01.2012 17:12
Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a navíc náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.   Základní náhrada Sazba základní...

Stravné při tuzemských pracovních cestách

02.01.2012 17:14
Změny ve výši stravného se provádějí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 429/2011 Sb., a to na základě zmocňovacího ustanovení v § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Stravné je stanoveno paušální částkou na každý kalendářní den pracovní cesty a liší se podle délky trvání...

Stravné při zahraničních pracovních cestách

02.01.2012 17:33
379/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2011 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012   Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:   § 1   Základní sazby zahraničního stravného v cizí...

Užitečné odkazy

02.01.2012 18:02
Česká republika     Česká daňová správa: https://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds     Plátci DPH v ČR: https://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2     Obchodní rejstřík:...

Příklady činností ve vztahu k použití přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

08.02.2012 15:45
Přehled příkladů, kdy uplatnit a neuplatnit přenesení daňové povinnosti najdete na webu České daňové správy na této adrese:   https://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2012_DPH_RC_tabulka.xls

Daňové novinky od 1.1.2013

07.01.2013 17:54
Daň z příjmů solidární daň 7 % - bude se vybírat od fyzických osob, u kterých součet příjmů dle § 6 ( závislá činnost – zaměstnání apod. ) a § 7 ( živnost apod. ) zákona o daních z příjmů překročí strop pro platbu důchodového pojištění ( pro rok 2013 je to 1 242 432 Kč (48krát průměrná mzda...

Novinky v právních předpisech od 1.1.2014

09.01.2014 14:55
Nejzávažnější změnou právních předpisů s platností od 1. 1. 2014 je bezesporu nový občanský zákoník. Dosud platný obchodní zákoník je jím v některých částech nahrazen, konkrétní ustanovení týkající se obchodních společností a družstev jsou obsažena v novém zákoně o obchodních korporacích. Dalším...

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích - novinky

09.01.2014 14:58
Stručná informace o novém občanském zákoníku, zrušení obchodního zákoníku a zákoně o obchodních korporacích od 1.1.2014 a některé zásadní změny týkající se společností s ručením omezeným   Zrušení obchodního zákoníku Nový občanský zákoník (NOZ) se stal středobodem soukromého práva. Podstatná část...

Informace o nejdůležitějších změnách daňových předpisů od 1. 1. 2015

12.01.2015 18:54
Úvodem, pro přehlednost, stručný rozpis některých významných změn podle jednotlivých oblastí. Podrobněji jsou rozvinuty v dalším textu. Daň z příjmů možnost uplatnění základní slevy na poplatníka i u poživatelů starobního důchodu – platí zpětně i pro rok 2013 a 2014 – pro rok 2013 možno řešit...
1 | 2 >>