Náhrady za používání silničních motorových vozidel

02.01.2012 17:12

Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a navíc náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

 
Základní náhrada
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí pro rok 2012, stejně jako v roce 2011, u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,00 Kč, u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,70 Kč a u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů nejméně dvojnásobek sazby pro osobní vozidlo, tedy minimálně 7,40 Kč. Sazby se pro tento rok nemění, protože podle Ministerstva financí vývoj cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel proti předchozímu roku nezaznamenal relevantní nárůst či pokles. Přehled vývoje sazeb základních náhrad od roku 1992 najdete zde.
 
Náhrada za pohonné hmoty
Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec podle § 158 zákoníku práce dokladem o nákupu. V případě, že předkládá více dokladů s různou cenou, vypočítá se cena pohonné hmoty aritmetickým průměrem. Pokud zaměstnanec nemůže hodnověrným způsobem doložit cenu pohonné hmoty, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady v roce 2012 průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty, jak je uvedena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 429/2011 Sb. Průměrné ceny pohonných hmot se oproti loňskému roku zvýšily až o 3,90 Kč/l a nově zmizela cena 91oktanového benzinu. Přehled průměrných cen pohonných hmot podle Ministerstva práce a sociálních věcí od roku 1998 najdete zde.
 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty od 1. 1. 2012:
34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
34,70 Kč u motorové nafty.
 
 
Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla.
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si mohou stejným způsobem uplatnit výdaje na pracovní cesty i OSVČ.
 
 
Náhrady za používání silničních motorových vozidel

přehled změn § 7 odst. 2 zák. č. 119/1992 Sb. potažmo § 157 odst. 4 zákoníku práce

 

sazba Kč

platí

Předpis nebo datum uveřejnění

auto

jednostop.

od

do

3,70

1,00

1.1.2011

platí

č. 429/2011 Sb.

č. 377/2010 Sb.

3,90

1,10

1.1.2009

31.12.2010

č. 462/2009 Sb.

č. 451/2008 Sb.

4,10

1,10

1.1.2008

31.12.2008

č. 357/2007 Sb.

3,80

1,00

1.1.2006

31.12.2007

č. 496/2005 Sb.

č. 262/2006 Sb.

3,80

1,00

1.1.2005

31.12.2005

č. 647/2004 Sb.

3,50

0,90

1.1.2004

31.12.2004

č. 449/2003 Sb.

3,40

0,90

1.1.2002

31.12.2003

č. 569/2002 Sb.

č. 445/2001 Sb.

3,30

0,90

1.7.1998

31.12.2001

č. 448/2000 Sb.

č. 324/1998 Sb.

č. 125/1998 Sb.

3,20

0,80

1.12. 1997

30. 6.1998

18.11. 1997

3,10

0,80

1. 7. 1997

31.11. 1997

18.6. 1997

3,00

0,80

1. 5. 1996

30. 6. 1997

23.4. 1996

2,90

0,80

1. 6. 1995

30. 4. 1996

15.5. 1995

2,80

0,80

1. 8. 1994

31. 5. 1995

21.6. 1994

2,60

0,75

1. 1. 1994

31. 7. 1994

15.12. 1993

2,45

0,70

1.10. 1993

31.12. 1994

25.8. 1993

2,30

0,65

1. 5. 1993

30. 9. 1993

19.3. 1993

2,15

0,60

1. 2. 1993

30. 4. 1993

22.1. 1993

2,00

0,55

1. 5. 1992

31. 1. 1993

-