Daňové a účetní poradenství

( daňové poradenství zajišťuje daňový poradce ev.č. 000746 - Ing. Martin Vik )

 

- poskytování daňového poradenství - stanoviska k daňové problematice, zastupování při jednání se správcem daně

- vypracování daňových přiznání - daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí

- účetní poradenství