Vedení účetních agend

- vedení podvojného účetnictví

- vedení daňové evidence

- zpracování agendy daně z přidané  hodnoty

- zpracování mzdové agendy

- rekonstrukce účetních agend